ĐỐI THOẠI GIỮA TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN: HẢI PHÒNG TRƯỚC MỤC TIÊU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CÁC BON THẤP

Thưa quý vị mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng của Hải Phòng được thể hiện rất rõ ràng trong chính sách thu hút đầu tư cũng như dịch chuyển tỷ trọng đóng góp của các ngành kinh tế. Thưa ông Đào Sỹ Thanh, là đơn vị triển khai đồng loạt việc kiêm toán năng lượng ở nhiều ngành, lĩnh vực; ông đánh giá thế nào về sự dịch chuyển này đối với mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm khí thải các bon của thành phố Hải Phòng.Chính sách thu hút đầu tư cũng như chuyển dịch tỷ trọng đóng góp của các ngành kinh tế được thể hiện rất rõ trong mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 15 Đảng bộ Thành phố. Như chúng ta đã biết năm 2017 tổng thu ngân sách Thành phố tăng 11,2% trong đó thu nội địa đạt trên 21.500 tỷ tăng 26,22% vượt mục tiêu NQ Đại hội 15 Đảng bộ Thành phố trước 3 năm. Điều này minh chứng cho môi trường đầu tư kinh doanh Hải Phòng tiếp tục được cải thiện. Nên kinh tế Thành phố có sự chuyển dịch cơ cấu một cách mạnh mẽ và đang chuyển dần sang tăng trưởng hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu. Theo đó đã có nhiều tập đoàn lớn, doanh nghiệp mạnh trong và ngoài nước với công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đến đầu tư tại Hải phòng

 

Mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, giảm khí phát thải các bon được thành phố hết sức quan tâm và luôn gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế của Thành phố. Được thể hiện rất rõ tại các Quyết định 1759 của UBND thành phố 12/9/2013 về phê duyệt Chương trình hành động của UBND TP thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020; QĐ 65 của TP ngày 8/1/2014 về ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng Thành phố HP đến 2025; QĐ 1463 ngày 3/7/2014 về ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Rồi QĐ 1745 23/8/2016 về ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó Sở CT đã hết sức quan tâm trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các quyết định này mà chúng tôi là một trong những đơn vị thực hiện đã cho thấy sự chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động của cộng đồng. Do vậy đã có rất nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng được thực hiện trong lĩnh vực chiếu sáng, trong lĩnh vực giao thông, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và trong sinh hoạt…Trong thời gian tới các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn được thực hiện tốt hơn nữa chắc chắn mục tiêu thành phố cảng xanh, văn minh hiện đại mà thành phố đặt ra sẽ sớm trở thành hiện thực. Đây là một trong những tiêu chí hết sức quan trọng trong phát triển bền vững và thu hút đầu tư của Thành phố HảiPhòng.


 

Cụ thể hơn thì từ thời điểm luật sử dụng năng lượng TKHQ có hiệu lực, theo ông hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng ở lĩnh vực nào được thể hiện rõ nhất ?


Trước khi có luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì cường độ năng lượng sử dụng ở các ngành của Việt nam rất cao cao hơn các nước trong khu vực rất nhiều. Kể từ khi có luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì hầu hết các ngành tiêu thụ năng lượng thuộc các lĩnh vực được cơ quan QLNN hết sức quan tâm, đặc biệt là các lĩnh vực tiêu tốn năng lượng và đã có các quy định hướng dẫn rất cụ thể trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đó là Nghị định số 21 của CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật; Nghị định 134 ngày 17/10/2013 về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và một số các nội dung khác liên quan thuộc Quyết định của thủ tướng và các thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành…Theo đó các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước. Kết quả đạt được thông qua kiểm toán nănglượng và theo thống kê của các ngành trên cả nước cường độ năng lượng các ngành công nghiệp giảm mạnh:

- Ngành thép giảm 8,09%

- Ngành xi măng giảm 6,33%

- Ngành dệt sợi giảm7,32%

Đây là lĩnh vực được thể hiện rõ nhất trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng
Từ thực trạng sử dụng năng lượng trong nền kinh tế của Hải Phòng, việc giảm khí thải nhà kính có đơn thuần là thay đổi hành vi hay đã đến lúc chúng ta cần tới những giải pháp kinh tế thưa ông ?


Việc thay đổi hành vi hết sức quan trọng, vì đây chính là nhận thức, chính là tư duy việc thay đổi nhận thức và tư duy là việc làm cần được thực hiện thường xuyên và liên tục qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên để biến nhận thức và tư duy trở thành hành động cụ thể  nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế một cách bền vững thì rất cần đến những giải pháp kinh tế đó là những cơ chế chính sách phù hợp, đồng bộ và kịp thời hay nói một cách khác là những cơ chế chính sách khoa học, văn minh làm đòn bẩy cho các doanh nghiệp phát triển. Trong đó sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là mấu chốt. Để xoá bỏ các rào cản và tiến tới hoàn thiện khung pháp lý, nhằm thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng, “Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành côngnghiệp tại Việt Nam” đã chính thức được khởi động và có hiệu lực từ ngày 29/12/2017 và kéo dài tới tháng 7/2022, với tổng kinh phí 158 triệu USD.

 Dự án có 2 hợp phần chính: Hợp phần 1 với tổng kinh phí 156 triệu USD thực hiện trong vòng 10 năm, trong đó 100 triệu USD là nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển; 56 triệu USD là phần vốn đóng góp của các Ngân hàng thương mại và vốn chủ sở hữu của những doanh nghiệp cho các tiểu dự án thành phần. Hợp phần 2 là phần hỗ trợ kỹ thuật, sẽ hỗ trợ thực hiện công tác đánh giá, giám sát dự án; kiểm toán các tiểu dự án vay vốn đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp; tư vấn đánh giá thực hiện chính sách môi trường và xã hội của dự án. 


Chúng ta thấy rằng giao thông và công nghiệp là hai  lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong cơ cấu năng lượng vào nền kinh tế. Thưa ông Thanh, trước tiên trong lĩnh vực công nghiệp, hoạt động kiểm toán phản ánh hạn chế lớn nhất trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả là gì?


Qua hoạt động kiểm toán năng lượng cho thấy hạn chế lớn nhất trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là khâu quản lý kĩ thuật dẫn đến không quan tâm nhiều đến quản lý nội vi, sử dụng công nghệ của nhiều DN còn lạc hậu tiêu hao nhiều năng lượng, không quan tâm đến bảo trì bảo dưỡng các thiết bị tiêu thụ năng lượng mộtcách thường xuyên, đay là giải pháp hết sức hiệu quả vì suất đầu tư thấp thời gian thu hồi vốn chỉ trên dưới 1 năm. Như vậy có nghĩa cường độ sử dụng năng lượng của DN sẽ cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ kém và rất kém.


Nếu DN không chủ động, tích cực trong việc thay đổi, cải tiến công nghệ sao cho giảm cường độ năng lượng tới mức sử dụng hiệu quả thì sẽ không thể hội nhập kinh tếquốc tế được và như vậy sẽ đồng nghĩa với việc phá sản trong tương lai gần nhất.


Vậy áp lực hội nhập kinh tế quốc tế có khiến việc thay đổi, cải tiến công nghệ, sử dụng năng lượng sạch  trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp thưa ông?


Với lĩnh vực giao thông vận tải thực tế chưa có nhiều các hoạt động kiểm toán năng lượng vì vậy chưa có số liệu cụ thể cho việc tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên ngành GTVT có mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng cao nhất với tốc độ tăng bình quân là 5,7% cho giai đoạn 2016 đến 2035. Như vậy cho thấy loại hình phương tiện vận tải đường bộ có nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng nhất. Chính vì vậy Bộ GTVT đã có nhiều giải pháp TKNL cho loại hình vận tải này đó là sử dụng nhiện liệu TKNL đó là quy hoạch mạng lưới giao thông, đó là sử dụng các phương tiện được dán nhãn TKNL và nhiều các giải pháp khác…


Với lĩnh vực giao thông vận tải, thực tế kiểm toán năng lượng, loại phương tiện nào có tiềm năng tiết kiệm năng lượng nhiều nhất thưa ông? Theo ông giải pháp giảm phương tiện cá nhân tham gia giao thông như xe máy sẽ đóng góp thế nào vào việc giảm tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực này thưa ông? Và để giảm phương tiện cá nhân sẽ cần phát triển những hình thức giao thông nào?


Như số liệu thống kê trên địa bàn TP HCM năm 2009 của UBND TP HCM thì một người sử dụng phương tiện vận tải công cộng sẽ tiết kiệm được 80% cho chi phí nhiên liệu. Như vậy hiện nay cả nước có tới hàng chục triệu phương tiện mô to xe gắn máy và nhiều triệu xe ô tô cá nhân thì giảm thiểu phương tiện vận tải cá nhân và sử dụng phương tiện vận tải công cộng con số TK NL sẽ là không nhỏ và ngược lại rất lớn đặc biệt là giảm rất nhiều khí phát thải ra môi trường.

Như vậy giảm phương tiện cá nhân tham gia giao thông sẽ góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, tiết kiệm một nguồn ngân sách rất lơn cho Nhà nước. Và để làm được việc này thì công tác quy hoạch phát triển đô thị cần gắn chặt phát triển giao thông đường bộ với giao thông đường thuỷ.  Hải Phòng cho phép phát triển tốt loại hình giao thông này, bởi vì….hơn nữa đầu tư vào loại hình giao thông này rẻ hơn đường bộ rất nhiều. Đặc biệt phát triển tốt và đồng bộ loại hình giao thông này sẽ giảm tải được các phương tiện giao thông đường bộ và giúp cho ngành LOGISTIC của Hải Phòng phát triển đồng bộ.

Xin cám ơn ông.

 

Đào Sỹ Thanh – Giám đốc ECC Hải Phòng

 


Các ý kiến cùng chủ đề ( 0 )
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 
  Các tin khác
Mô hình điểm về cải tiến năng suất và kết quả từ các doanh nghiệp thành công
Hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa
SMEDEC 2 mở lớp đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp
Bãi rác duy nhất Đà Nẵng sẽ là nơi sản xuất điện
Phát triển điện mặt trời: Đáp ứng nhu cầu năng lượng cho thành phố thông minh
Năm 2018 Hà Nội tiết kiệm được 735,35 tỷ đồng chi phí năng lượng
Nhà máy điện mặt trời Fujiwara sắp hòa lưới điện quốc gia
Đề xuất phát triển điện gió ngoài khơi
Bình Thuận kiến nghị với Thủ tướng về chính sách phát triển điện mặt trời
Thanh tra các doanh nghiệp dùng nhiều năng lượng
   Tin nổi bật
Mô hình điểm về cải tiến năng suất và kết quả từ các doanh nghiệp thành công

Hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa

SMEDEC 2 mở lớp đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

Bãi rác duy nhất Đà Nẵng sẽ là nơi sản xuất điện

Phát triển điện mặt trời: Đáp ứng nhu cầu năng lượng cho thành phố thông minh

Năm 2018 Hà Nội tiết kiệm được 735,35 tỷ đồng chi phí năng lượng

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara sắp hòa lưới điện quốc gia

Đề xuất phát triển điện gió ngoài khơi

     Tin đọc nhiều
Hướng dẫn lựa chọn, lắp đặt, sử dụng quạt hút và quạt thông gió
Quạt hút (còn gọi là quạt hút mùi) và quạt thông gió là các thiết bị thông gió được sử dụng phổ biến nhất trong các gia đình ở Việt Nam. Việc sử dụng đúng và hợp lý các loại quạt hút/thông gió sẽ góp phần đảm bảo môi trường sống trong lành và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị khác như máy điều hòa nhiệt độ, bếp nấu.
Ứng dụng của biến tần trong sản xuất
Dưới đây là một trong những giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng biến tần nâng cao hiệu suất cho động cơ xoay chiều trong các dây chuyền sản xuất.
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện
Điện năng - Nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí. Ngành điện đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để đối phó với tình trạng trên, trong đó việc sử dụng điện một cách hợp lý là một biện pháp rất quan trọng...
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sự nghiệp hành chính và gia đình
Điện năng - Nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí. Ngành điện đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để đối phó với tình trạng trên, trong đó việc sử dụng điện một cách hợp lý là một biện pháp rất quan trọng

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng
Tel: (84) 313 734488 * Fax: (84) 313 630 626
Email: ecc-hpc@haiphong.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi :Trung tâm Thông tin -Tin học Văn Phòng UBND TP Hải Phòng