Quyết định 51/2011/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số văn bản

51

Ký hiệu

51/2011/QĐ-TTG

Ngày ban hành

12/09/2011

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định


Download file: 51- 2011 - QD-TTg.PDF

  Các tin khác
     Hỗ trợ trực tuyến
     Văn bản mới banh hành
Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Thông tư số 38 quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Quyết định số 2068/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030
Quyết định số 2068/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Về việc quản lý chất thải và phế liệu
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Về việc quản lý chất thải và phế liệu
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
     Văn bản được quan tâm
Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Thông tư số 38 quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Quyết định số 2068/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030
Quyết định số 2068/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Về việc quản lý chất thải và phế liệu
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Về việc quản lý chất thải và phế liệu
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng
Tel: (84) 313 734488 * Fax: (84) 313 630 626
Email: ecc-hpc@haiphong.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi :Trung tâm Thông tin -Tin học Văn Phòng UBND TP Hải Phòng