Quyết định 51/2011/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số văn bản

51

Ký hiệu

51/2011/QĐ-TTG

Ngày ban hành

12/09/2011

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định


Download file: 51- 2011 - QD-TTg.PDF

  Các tin khác
     Hỗ trợ trực tuyến
     Văn bản mới banh hành
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư số 30/2013/TT-BCT Về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư số 30/2013/TT-BCT Về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Quyết định số: 1463/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
QUyết định số: 1463/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
Quyết định số: 1759/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
Quyết định số: 1759/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
Quyết định số: 10147/QĐ-BCT Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030"
Quyết định số:10147/QĐ-BCT Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030"
Quyết định số 1535/QĐ-TTg Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013
Quyết định số 1535/QĐ-TTg Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013
     Văn bản được quan tâm
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư số 30/2013/TT-BCT Về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư số 30/2013/TT-BCT Về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Quyết định số: 1463/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
QUyết định số: 1463/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
Quyết định số: 1759/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
Quyết định số: 1759/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
Quyết định số: 10147/QĐ-BCT Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030"
Quyết định số:10147/QĐ-BCT Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030"
Quyết định số 1535/QĐ-TTg Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013
Quyết định số 1535/QĐ-TTg Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng
Tel: (84) 313 734488 * Fax: (84) 313 630 626
Email: ecc-hpc@haiphong.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi :Trung tâm Thông tin -Tin học Văn Phòng UBND TP Hải Phòng