Luật

Nghị định
STTTiêu đề
1 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Về việc quản lý chất thải và phế liệu
2 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
3 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về Khuyến công
4 Nghị định 70/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân
5 Nghị định 07/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử
6 Nghị định 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
7 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thông tư
STTTiêu đề
1 Thông tư số 39/2015/TT-BCT về quy định hệ thống điện phân phối
2 Thông tư số 38 quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
3 Thông tư liên tịch số: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
4 Thông tư số 30/2013/TT-BCT Về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
5 Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp
6 Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
7 Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây Dựng quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng
8 Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
9 Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24/12/2012 của liên Bộ Tài Chính - Công Thương Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
10 Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
123

Chỉ thị

Quyết định
STTTiêu đề
1 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
2 Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
3 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020
4 Quyết định số 2068/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030
5 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
6 Quyết định số: 1463/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
7 Quyết định số: 1759/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020
8 Quyết định số: 10147/QĐ-BCT Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030"
9 Quyết định số 1535/QĐ-TTg Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013
10 Quyết định Số 65/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025
1234

Văn bản khác
STTTiêu đề
1 Kế Hoạch số 391 /KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững thành phố Hải Phòng, năm 2014
2 Chương trình số 1808 của UBND về việc: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2010 – 2015
3 Thông báo số 103/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Văn phòng Chính phủ ban hành
4 Thông báo số 32/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

     Văn bản mới ban hành
Thông tư số 39/2015/TT-BCT về quy định hệ thống điện phân phối

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Thông tư số 38 quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
     Văn bản được quan tâm
Thông tư số 39/2015/TT-BCT về quy định hệ thống điện phân phối

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Thông tư số 38 quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
     Hỗ trợ trực tuyến


Duy Tùng

0917383889

Hoàng Phúc

0906239238

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng
Tel: (84) 313 734488 * Fax: (84) 313 630 626
Email: ecc-hpc@haiphong.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi :Trung tâm Thông tin -Tin học Văn Phòng UBND TP Hải Phòng